Gudstjeneste - Træningscenter Auning

21.12.2017 kl. 14:00 - 15:00

Præst: Ulla Pedersen

<- Tilbage

ADVENTSGUDSTJENESTE MED LUCIA-OPTOG

Fausing Kirke 2. søndag i advent d. 10. december kl. 14.00

 

Ved adventsgudstjenesten vil vi synge nogle af vores dejlige adventssalmer, og præsten vil fortælle om Lucia-traditionen.

 

Lille Kirkekor går Luciaoptog og synger et par julesange. Børnene spiller til en af sangene på småinstrumenter, som Karen Lund fra Fausing venligst har udlånt til koret. Instrumenterne har Karen Lund haft med hjem fra sine utallige ture ud i verden.

 

Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver samt kaffe og småkager i forsamlingshuset. Her vil koret synge det nissepotpourri, som vi synger hvert år. I år får alle mulighed for at synge med.

 

Alle er velkomne til en festlig eftermiddag.

 

Sp. Birthe Kiilerich, Fausing Menighedsråd og organist Anni Jensen

DE NI LÆSNINGER

Vester Alling Kirke 2. søndag i advent d. 10. december kl. 19.00

 

De ni læsninger er en særlig form for gudstjeneste, hvor ni udvalgte tekster fra Bibelen læses op. Ikke nødvendigvis af præsten, men oftest af medlemmer fra menigheden. Læsningen afbrydes af fællessang, korsang og forskellige former for musikindslag.

 

Teksterne spænder fra Skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel.

 

Siden slutningen af 1900-tallet har Folkekirken afholdt De ni læsninger, der afholdes i adventstiden.

 

De ni læsninger er oprindelig en engelsk tradition, der går tilbage til 1880 og senere har spredt sig til kirker i hele verden.

 

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og hjemmebag i kirken.

 

Har man lyst til at medvirke under læsningerne og læse et stykke fra Bibelen, kan man tilmelde sig hos kordegn Lisa Boye Knudsen, tlf. 86 48 13 12, e-mail: lbk@km.dk

 

 

Vel mødt til en stemningsfuld aften

 

Vester Alling Menighedsråd, organist Anni Jensen og sp. Birthe Kiilerich

 

LUCIAGUDSTJENESTE

Øster Alling Kirke 3. søndag i advent d. 17. december kl. 19.00

 

3. søndag i advent falder i år præcis en uge før juleaften, så vi er denne aften tæt på jul og julestemning. Gudstjenesten begynder med Luciaoptog med pastoratets kirkekor, og på prædikenens plads vil koret synge en lille julekoncert.

 

 

Kom og vær med til at synge nogle af julens smukke salmer.

 

Alle er velkomne

 

Sp. Ulla Pedersen og organist Anni Jensen

 

JULEKONCERT MED VIVILDKORET

Auning Kirke mandag d. 18. december kl. 19.00

 

En lille uge før juleaften er der mulighed for at sætte sig i kirken og mærke julefreden sænke sig.

 

Vi får besøg af Vivildkoret, som er et af vores dygtige lokale amatørkor.

 

Vivildkoret, som øver hver mandag i Norddjurslands Valgmenigheds præstegård i Vivild, består af 40 sangere fordelt på fire stemmer, og det ledes af Klaus Bjerg.

 

Koret har et alsidigt repertoire, og der synges på dansk, svensk og engelsk.

 

Koret har i efterårssæsonen brugt tiden på at øve de sange, der skal synges ved flere julekoncerter - bl.a. i Auning.

 

 

Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert - ind under jul

 

Auning Menighedsråd og Anni Jensen

 

GUDSTJENESTER NYTÅRSAFTENS DAG

Når solen står lavest på himlen, kommer nytåret. Og nytåret er en tid på året, der kalder tanker frem. Vi tænker på året, der er ved at være gået, og hvad dét år bragte med sig. Og vi ser med håb og forventning og nogle gange også med bekymring frem mod det nye år og 365 ubeskrevne blade i kalenderen.

 

Som optakt til det nye år afholdes der nytårsaftens-gudstjenester i tre af vore kirker. Vi skal synge nytårets salmer. Og sammen vil vi takke for det gode, der blev os til del i det år, der er gået, og bede for at alt – eller i hvert fald det meste – må falde til rette i det år, der kommer.

 

Efter gudstjenesterne er der et glas vin og et stykke kage i våbenhuset, så vi kan skåle og ønske hinanden et godt nyt år.

 

Gudstjenesterne holdes nytårsaftens dag, søndag d. 31. december:

 

Øster Alling kl. 13.30

Fausing kl. 14.45

Auning kl. 16.00.

 

Menighedsrådene og Sp. Ulla Pedersen

SOGNEAFTEN - MASSOUD FOUROOZANDEH: "DEN FORBUDTE FRELSE"

Auning Sognehus onsdag d. 24. januar kl. 19.00

 

Massoud Fouroozandeh fortæller sin enestående dramatiske historie, hvori en koransanger i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han fortæller om barndommen i Shahens Teheran, de tidlige teenageår under ayatollah Khomeinis styre, om den dramatiske flugt over de kurdiske bjerge med den ene fod i gips, og ikke mindst om livet i Danmark. Her beskrives især hans omvendelse til kristendommen og arbejdet med den iranske menighed.
Massoud forener i foredraget sin personlige fortælling med en teologisk forklaring af forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom.

 

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i 1970. Han er tidligere muslim, men er i dag konverteret til kristendommen. Da krigen mellem Iran og Irak rasede, blev Massoud som 15-årig indkaldt til militærtjeneste, men Massoud fandt krigen både absurd og meningsløs og tog, med den ene fod i gips, flugten til Tyrkiet og kort efter til Danmark. Massoud fik sin studentereksamen, studerede international markedsøkonomi, og startede sin egen virksomhed, som han drev i fem år, indtil Jesus viste sig for ham i en bemærkelsesværdig drøm og kaldte ham til tjeneste.

 

 

I løbet af aftenen vil Auning Menighedsråd være vært ved kaffebord.

 

 

Auning Menighedsråd

 

MUSIKGUDSTJENESTE TIL FEJRING AF KYNDELMISSE

Auning Kirke søndag d. 28. januar kl. 19.00

 

Kyndelmisse falder i følge kalenderen hvert år den 2. februar. I 2018 ligger kyndelmisse på en fredag, og derfor har vi ligesom mange andre kirker og foreninger valgt at fejre kyndelmisse i weekenden op til den 2. februar.

 

Kyndelmisse kommer af det latinske ord missa candelabris, som betyder lys­messe. Dagen fejres af flere grunde. Dels fordi halvdelen af vinter­halvåret nu er gået, og de lyse timer bliver længere dag for dag. Dels fordi vi i en kristen forståelse fejrer kyndelmisse for at markere Jesu lys i verden som forårets lys. 

 

Ved Kyndelmisse er der gået 40 dage siden jul. At fejre jul uden lys ville være helt utænkeligt. I den mørkeste tid på året tænder vi lys både inde og ude for at fejre Jesu fødsel i en stald. Lys er symbol på fest og glæde, og er samtidig symbol på noget eller nogen at fejre. I julen fejrer vi, at lyset har sejret over mørket.

 

 

Alle er velkomne

 

Sp. Birthe Kiilerich