Konfirmation - Auning Kirke - 2. s. e. påske

15.04.2018 kl. 11:00 - 12:00

Præst: Ulla Pedersen

<- Tilbage

AUNING KIRKES VOKSENKOR

Koret samles i Auning Sognehus mandage i lige uger fra kl. 17.00 til 18.30.

Korleder Henning Rasmussen og pianist Kirsten Frandsen.

Alle er velkommen

Auning Menighedsråd

GOSPELKONCERT M/KONFIRMANDER OG BAND

Auning Kirke torsdag d. 8. marts kl. 19.00

Gode traditioner skal man holde fast i. Og det er ved at være en god tradition, at musiker Joachim Hejslet i løbet af en eftermiddag tryller konfirmanderne om til et gospelkor. Det er lykkedes mange gange før. Så derfor tør vi også i år at indbyde til en festlig aften i kirken med konfirmanderne samt Joachim og hans band. Vi håber på at se konfirmandforældre, bedsteforældre, søskende, skolekammerater og ALLE, der synes at gospel er festligt, til en dejlig koncert.

Alle er velkomne

Sp. Ulla Pedersen

NOAHS ARK - EN MUSIKALSK FORTÆLLING FOR ALLE OVER 0 ÅR

Øster Alling kirke lørdag d. 10. marts kl. 11.00

TRIOfabula fortæller historien om Noahs Ark i en musikdramatisk forestilling.

TRIOfabula består af Tine Skau, Guy Moscoso og Kristine Eiler Ernst. Alle er professionelle musikere med stort dramatisk talent.

Forestillingen har børnehavebørn og deres voksne som primær målgruppe, men den kan med stor glæde ses af alle børn og voksne.

Forestillingen varer ca. 35 min.

Se mere på www.tinekskau.dk

Alle er velkomne til en festlig familieforestilling.

Øster Alling Menighedsråd og Anni Jensen

SANGAFTEN I AUNING

Sognehuset onsdag d. 14. marts kl. 19.00

Denne aften vil vi synge fra højskolesangbogen og der vil blive fortalt om de forskellige sange.

Kirkesanger ved Auning og Fausing Kirke, Lene Andersen og kirkesanger ved Vester Alling Kirke, Metteline Boye Knudsen medvirker. Udover at synge med på fællessangene vil de i løbet af aftenen synge flere sange for os.

Midtvejs i arrangementet vil der være kaffe og et stykke kage.

Efter kaffen vil der også være mulighed for at komme med ønsker til hvad vi skal synge.

Alle er meget velkomne til at deltage i fællesskabet omkring sangen - uanset om man synger med ren eller rusten røst, eller måske har mest lyst til bare at lytte.

Auning Menighedsråd og Anni Jensen

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Torsdag d. 29. marts - Skærtorsdag

16.00 - Vester Alling - UP                                                                                                               19.00 - Auning - UP

 

Fredag d. 30. marts - Langfredag

9.30 - Fausing - UP

11.00 - Auning - UP

 

Søndag d. 1. april - Påskedag

9.30 - Øster Alling  BK - Kirkekoret medvirker

11.00 - Auning - BK - Kirkekoret medvirker

 

Mandag d. 2. april - 2. påskedag

11.00 - Auning - BK

 

UP = Ulla Pedersen

BK = Birthe Kiilerich

 

Tag gerne kirkebilen, hvis der ikke er gudstjeneste i eget sogn

FAMILIEGUDSTJENESTE MED LILLE KIRKEKOR

Vester Alling Kirke søndag d. 8. april kl. 14.00

Der fortælles bibelhistorie for hele familien. Folk i alle aldre er meget velkomne til en gudstjeneste med børnesang og børnevenlige salmer.

Efter gudstjenesten er Vester Alling Menighedsråd vært ved kaffebord med hjemmebag i forsamlingshuset.

Sp. Birthe Kiilerich, organist Anni Jensen og Vester Alling Menighedråd

"SKÆLD UD PÅ GUD" - SOGNEAFTEN I AUNING

v/forfatter og sognepræst Preben Kok

Auning Sognehus torsdag d. 12. april kl. 19.00

Preben Kok er forfatter, hospitalspræst og samtalevært på tv-programrækken ”Skriftestolen”.

Udgangspunktet for foredraget er Preben Koks egne erfaringer, fra han som ung og alvorligt syg indså, at Gud ikke passer på sine mennesker. Erkendelsen blev en rejse hen imod at forstå, hvem Gud så er.

Erfaringerne har Preben Kok gjort til en personlig teologi, der handler om at give ansvaret tilbage til Gud. Det moderne mennesker har det svært med afmagten, mener Preben Kok, men hvis ikke vi tør være magtesløse, risikerer vi at blive kraftesløse. Og så bliver ansvaret for tungt.

I løbet af aftenen vil Auning Menighedsråd være vært ved kaffebord.

 

Auning Menighedsråd

KONCERTFOREDRAG V/JENS STAGE

Fausing Kirke tirsdag d. 17. april kl. 19.00

Musikalsk møde med Danmarks store digter Johannes Jørgensen (1866-1956) som ”ingen” danskere kender, selv om han er den danske forfatter, hvis værker er oversat til flest sprog næst efter H. C. Andersen.

Jens Stage har udvalgt 10 af de digte, som han holder mest af og sat musik til. Musikken understøtter de stemninger og følelser, som den enestående lyrik afspejler. Koncerten bliver fremført med guitar og sang, og Jens Stage fortæller om Johannes Jørgensens begivenhedsrige liv.

Efter koncerten er der gratis kaffe i kirken.

Alle er velkomne

Fausing Menighedsråd

 

 

FORÅRSUDFLUGT

Ørsted Kirke og Stenalt Gods

Mandag d. 7. maj tager alle 4 sogne på udflugt. I år går turen først til den ny renoverede kirke i Ørsted. Herefter kører vi til Stenalt Gods, hvor vi vil få en rundvisning.

Vi slutter aftenen af med kaffe på Ørsted Kro.

Pris i alt 75,00 kr.

Afgang fra:

Auning Sognehus kl. 17.45

Øster Alling Kirke kl. 17.55

Vester Alling Forsamlingshus kl. 18.05

Fausing Forsamlingshus kl. 18.15

Tilmelding senest d. 25. april til Lisa Boye Knudsen på tlf. 26 60 76 63

Alle er meget velkomne til denne udflugt.

Menighedsrådene i Fausing, Auning, Øster & Vester Alling

MAJKONCERT MED PASTORATETS KIRKEKOR, LILLE KIRKEKOR OG ØRSTED PIGEKOR

Auning Kirke torsdag d. 17. maj kl. 19.00

Lille Kirkekor og Kirkekoret vil hver især synge nogle af de sange, korene har arbejdet med i forårssæsonen.

Sidste år indledte vi et samarbejde med organist Henrik Madsen og Ørsted Pigekor. I dette forår har Kirkekoret og Ørsted Pigekor igen sunget sammen, og ved koncerten vil vi sammen synge en lille afdeling med rytmiske korsatser.

Kom og hør ca. 50 børn og unge synge sommeren i møde.

Korleder Anni Jensen

 

FRILUFTSGUDSTJENESTE VED ST. SJØRUP SØ

2. pinsedag d. 21. maj kl. 10.00

Traditionen tro er der fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved St. Sjørup sø. Ved gudstjenesten medvirker præster og medarbejdere fra sognene her i den vestlige del af Norddjurs Provsti.

Medbring om muligt selv klapstole/havestole/andet at sidde på samt kirkekaffe til efter gudstjenesten. Ved regnvejr rykkes gudstjenesten til Estruplund kirke. Der er parkeringsmuligheder ved søen. Og man kan bruge kirkebilen.  

Velkommen til en festlig friluftsgudstjeneste

TELTGUDSTJENESTE I ØSTER ALLING

Teltet ved Idrætspladsen torsdag d. 31. maj kl. 19.00

Som optakt til sommerfesten i Øster Alling er der aftengudstjeneste i festteltet på ØAI’s træningsbaner.

Kirkekoret og Ørsted Pigekor medvirker.

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet kaffe/te og kage i teltet og her vil de to kor synge 2-3 sange.

Alle er meget velkomne.

Øster Alling Menighedsråd, Øster Alling Idrætsforening og sp. Birthe Kiilerich