MINIKONFIRMAND

Hvert år indbyder vi 3. klasserne på Auning skole til at gå til minikonfirmand.

Mini-konfirmand-undervisningen går ud på at gøre børnene mere fortrolige med kirken, og hvad der sker i den.

Det sker i et samvær om de bibelske fortællinger, salmer og sange, besøg i kirken, lege, drama, film og lignende.

Sognepræsterne står for undervisningen sammen med sanger og underviser Charlotte Neumann.

Der vil være saft og boller og minikonfirmanderne vil være meget i kirken og også se film. Hver gang indeholder et "kreativt projekt" med ler, maling eller andet.

Undervisningen bliver lagt efter skoletid. Børnene følges fra skolen og over til sognehuset.

Minikonfirmandforløbet afsluttes med en familiegudstjeneste hvor minikonfirmanderne deltager. Efter familiegudstjenesten er der afslutning for minikonfirmander og familie i Sognehuset. 

Det er helt frivilligt for at deltage i mini-konfirmand-undervisningen. Man kan godt deltage selvom man ikke er døbt, og deltagelse i 3. klasse er ikke en betingelse for at blive konfirmeret i 7. klasse.

KALENDER

Ingen begivenheder fundet.