DØDSFALD

Senest to dage efter et dødsfald skal det anmeldes. Anmeldelsen udfyldes med NemlD på https://www.borger.dk 

Du kan aftale nærmere om bisættelsen eller begravelsen med en af kirkens præster.

Det praktiske arbejde med dødsanmeldelse og aftale med præst og kirkegård kan evt. overlades til en bedemand.

 

Pyntning i kirkerne

Aftale om pyntning af kirken i forbindelse med bisættelse eller begravelse skal laves med graveren. Man kan stå for pyntningen selv, eller betale kirkegårdens personale for at tage sig af det.

FANER VED BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER

Af og til er der ønske om fane i kirken ved bisættelse eller begravelse. Det er i givet fald noget, som de pårørende selv aftaler med den forening, der kommer med fanen, og med den præst, der står for begravelsen.

Det kan være fane fra f.eks. Auning Borgerforening, Idrætsforeningen, Spejderne, Hjemmeværnet eller andre.

KALENDER

Ingen begivenheder fundet.