VIELSE & KIRKELIG VELSIGNELSE

Kontakt Kordegnekontoret i god tid for at reservere en dato.

I forbindelse med vielse skal der afleveres en prøvelsesattest samt navn og adresse på to vidner. Prøvelsesattesten udfærdiges på Borgerservice i den kommune, hvor den ene eller begge bor, og den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen.

Prøvelsesattesten sendes til kordegnekontoret senest 14 dage inden vielsen.

Ved kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab skal en kopi af vielsesattesten afleveres til præsten forud for velsignelsen.

 

Hvem kan blive viet i vore kirker?

Alle, der har tilknytning til sognene, kan blive viet eller få en kirkelig velsignelse i sognets kirker. Tilknytning vil sige, jf. Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning:

parret eller den ene af dem bor i et af sognene
eller
parret har tidligere boet i sognet
eller
parret har nære pårørende, der bor i sognet

Mindst den ene af brudeparret skal være medlem af folkekirken.

 

Tidspunkter for vielser

Vielser om lørdagen kan finde sted:
Formiddag: Kl. 11/11.30
Eftermiddag: Kl. 13.00, kl. 14.30 eller kl. 16:00

Vielse kan også finde sted på en hverdag indenfor almindelig arbejdstid. Og kommer brudeparret alene, kan betjeningen (kirkesanger og graver) ved vielsen være vidner.

Man kan altså have en vielse i kirken, uanset om man har tænkt sig at have gæster, eller man kommer brudeparret alene.

 

Pyntning i kirkerne

Aftale om pyntning af kirken, hvad enten man ønsker at gøre det selv eller vil bede graveren stå for det, skal laves med kirkegårdslederen/graveren ved kirken. 

SELVE VIELSEN

Præludium- hvorunder bruden og hen­des far - eller brude­parret - kommer ind i kirken, og sætter sig på deres pladser.

1. salme.

Hilsen og bøn.

Læsning menigheden rejser sig.

2. salme.

Tale Brudeparret rejser sig og står foran knæfaldet.

Vielse - først spørges brudgommen, derefter bruden. Når de har svaret ja siger præsten - så giv hinanden hånd derpå - og de giver hinanden højre hånd. Præsten lægger så sin hånd på brudeparrets hænder og erklærer dem for rette ægtefolk at være. Her kan brudeparret evt. give hinanden vielsesringe.

Forbøn og fadervor - Brudeparret knæler. Brudeparret sætter sig derefter sammen.

3. salme. Såfremt vielsen følges af en dåbshandling sker dåben på dette sted. 

Slutningskollekt og velsignelsen.

4. salme. 

Postludium - Herunder går brudeparret ud af kirken - og gæsterne følger efter.

PRAKTISKE TING

Ankomst - Hvis bruden skal føres op, kommer brudgommen i god tid. Bruden og hendes ledsager kommer få minutter inden vielsen be­gynder.

Salmer - Til vielsen skal der findes 4 salmer. Her er et lille udvalg, hvis I er i tvivl eller mangler ideer. Det er et udvalg. Mange andre kan naturligvis anvendes.

2. Lover den Herre, den mægtige konge med ære

4. Giv mig, Gud, en salmetunge

11. Nu takker alle Gud

15. Op, al den ting, som Gud har gjort

52. Du, Herre Krist

289. Nu bede vi den Helligånd

321. O kristelighed

336. Vor Gud han er så fast en borg

402. Den signede dag med fryd vi ser

408. Nu ringer alle klokker mod sky

696. Kærlighed er lysets kilde

700. Jeg ved en blomst så favr og fin

703. Det er så yndigt at følges ad

706. I blev skabt som mand og kvinde

722. Nu blomstertiden kommer (forår)

725. Det dufter lysegrønt af græs

728. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

730. Vi pløjed og vi såede (efterår)

749. I østen stiger solen op

754. Se nu stiger solen

Se desuden salmebogens afsnit om bryllup: DDS 700 - 706

Hør salmerne spillet på Den Danske Salmebog Online